Du er her: KRL Norsk Engelsk Matematikk Samfunnsfag Natur & miljø TverrfagligFilosofiske samtalerForsiden Forum E-postliste Kontakt Hjelp Om
1.-4. klasse Fortellingen om Jesu fødsel Juleevangeliet Tegne og samtale om engler
 Juleevangeliet
 

Tegne og samtale om engler

Sist oppdatert: 30. mai 2004

I juleevangeliet møter vi mange engler. Det er en engel som forteller Maria at hun skal få en sønn, og det er engler som forteller gjeterne at de skal gå til Betlehem for å finne Jesusbarnet. De englene vi møter i Bibelen, og i andre religiøse skrifter, har gjerne noe de skal fortelle oss. De er sendebud som kommer med bud fra Gud til menneskene.

Men hva representerer egentlig en engel for barn? Vi foreslår at dere tegner engler sammen, gjerne etter at dere har hørt juleevangeliet eller en annen beretning hvor engler har en sentral rolle. Snakk sammen med utgangspunkt i tegningene og se om de sier noe nytt om hvordan dere tenker om engler. Kanskje er det noen som får lyst til å tegne en ny engel etter samtalen?


Ideer til filosofiske samtaler


 1. Hvordan ser en engel ut?
  Har du møtt en engel noen gang? Hvis ikke, hvordan kan du vite hvordan en engel ser ut?
 2. Å se er å tro? (1)
  Hvis du ikke tror på engler, men møtte en engel likevel, hadde du trodd på engler da? Eller ville du bare ha tenkt at du drømte?
 3. Å se er å tro? (2)
  Er det lettere å tro at det finnes trær, biler og mennesker enn at det finnes engler? Er det isåfall bare fordi vi ikke er vant til å se engler, eller kan det være andre grunner til at mange ikke tror på engler? Finnes bare de tingene som vi er vant til å se? Er det lettere å tro at det finnes en Gud enn at det finnes engler? I tilfelle, hvorfor (ikke)?
 4. Hva er en engel?
  Hva er en engel? Må engler ha noe med Gud å gjøre? Hvis ja: kan man tro på engler hvis man ikke tror på Gud?

  Er englene døde mennesker? Hvis ja: hva er da forskjellen på en engel og et spøkelse?

  Er en engel en slags menneske med vinger? Hvis ja: hva ville forskjellen ha vært mellom en engel og deg, hvis du satte på deg vinger?

  Hva er det motsatte av en engel?
 5. Hva kan en engel gjøre?
  Hvordan er en engel (hvis engler finnes):

  – kan en engel være liten?
  – kan en engel være stygg og skitten?
  – kan en engel leve på jorden?
  – må alle engler ha vinger?
  – kan engler svømme, eller trille bortover bakken?
  – kan engler være usynlige?
  – har engler kropp, slik menneskene har? Hvis ja: må engler spise, eller gå på do?
  – blir engler slitne?
  – kan en engel dø?
 6. Mennesker og engler
  Kan et menneske være en «engel»? Hva mener vi i tilfelle med det? Når vi f.eks. sier «du er en engel», mener vi da at dette mennesket er slik som de englene vi møter i Bibelen (f.eks. i juleevangeliet)?