Finn uttrykket som hører til ordklassen

Finn uttrykkene som passer sammen med ordklassene. De aktuelle ordene er skrevet med STORE bokstaver